Comenius
Projekt "Polsko - włoska podróż kulinarna"
Strona główna
O programie
O projekcie
Kronika
Galeria
O nas
Szkoła partnerska
Prezentacje
Kontakty
Sprawozdania uczniów


O projekcie

Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku dołączył do grona szkół realizujących projekty w ramach programu Comenius. Na przełomie stycznia i lutego 2011 roku nauczycielki ZS nr 6, a jednocześnie koordynatorki projektu pani Ewa Sakowicz oraz pani Iwona Siemieniewicz, wypełniły wniosek o dofinansowanie na realizację programu COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół. W sierpniu, po kilku miesiącach czekania w niepewności, okazało się, że projekt nasz został zaakceptowany. W dodatku nasza szkoła została koordynatorem projektu. Zaczęło się ...

Projekt realizowany w ZS nr 6 zatytułowany jest "Polsko-Włoska Podróż Kulinarna". Czas realizacji projektu zaplanowany jest na 2 lata. W tym czasie uczniowie będą wykonywali szereg zadań związanych z głównymi założeniami i celami projektu. Po pierwsze, zarówno uczniowie jak i nauczyciele mają za zadanie rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich. Co więcej, uczniowie nabędą również podstawowe umiejętności i kompetencje życiowe niezbędne dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia oraz aktywnego obywatelstwa europejskiego.

W praktyce, Polscy i włoscy uczniowie spotkają się, aby zaprezentować swoje narodowe kuchnie. Przed spotkaniem kontaktować się będą poprzez pisanie do siebie maili w języku angielskim (języku komunikacji), co rozwinie ich umiejętności językowe i komunikacyjne. Podczas wymiany uczniowie pracować będą nad stworzeniem końcowych produktów projektu - opracowaniem i wydaniem Słownika Terminów Kulinarnych oraz Przewodnika Kulinarnego, w którym opisane zostaną przygotowane i zaprezentowane przez uczniów potrawy. Ponadto, uczniowie spotkają się z władzami lokalnymi podczas prezentacji dnia Włoskiego w Polsce i odwrotnie, podczas Dnia Polskiego w Asyżu. W ramach projektu zostaną zaprezentowane ciekawe walory turystyczne regionów Polski i Włoch. Celem jest przybliżenie kultur dwóch partnerskich regionów, głównie Warmii i Mazur oraz Asyżu. Nauczyciele będą mogli porównać metody nauczania w kształceniu zawodowym. Dzięki współpracy dwóch krajów będzie promowany europejski wymiar kształcenia. Obie organizacje będą przedstawiać postępy z realizacji projektu na stworzonych stronach internetowych. Stworzą także prezentację multimedialną w swoich językach narodowych dla nauczycieli i uczniów swoich szkół.

Dodatkowe umiejętności osiągnięte w ramach projektu pozwolą uczniom na elastyczne poruszanie się po lokalnym, regionalnym i europejskim rynku pracy w branży gastronomiczno-hotelarskiej. Uczniowie pochodzący z terenów zagrożonych bezrobociem będą mieli możliwość zaobserwowania faktu, że nie muszą "odziedziczyć biedy", że mogą być otwarci. Mobilności poszerzą horyzonty uczniów, zmniejszą obawy związane z podróżowaniem i zawieraniem znajomości w krajach europejskich, "otworzą okno na świat". To pozwoli obalić stereotypy. Co więcej, udział w projekcie uzmysłowi potrzebę uczenia się języków obcych, aby lepiej się komunikować. Uczniowie będą mogli rozwinąć umiejętności zawodowe, porównać kultury i kuchnie obu krajów. Współpraca obu partnerskich szkół pokaże, że wszyscy jesteśmy takimi samymi, pełnoprawnymi obywatelami Europy.

Cele projektu:

  1. Poznanie narodowych potraw kuchni polskiej i włoskiej - wybór dań do przygotowania, kupowanie produktów, przygotowanie i serwowanie dań.
  2. Poznanie i zrozumienie polskiej i włoskiej kultury, obalenie stereotypów - wymiana uczniów, organizacja dnia polskiego i włoskiego.
  3. Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów - gotowanie, prezentacja i serwowanie dań.
  4. Wzrost liczby mobilności wśród uczniów i nauczycieli - wymiana uczniów.
  5. Rozwijanie umiejętności językowych i pokonywanie barier komunikacyjnych - pisanie maili , komunikowanie się w czasie trwania wymiany.
  6. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych - zajęcia integracyjne.
  7. Doskonalenie umiejętności telekomunikacyjnych - stworzenie strony internetowej, prezentacji multimedialnej, robienie i obróbka zdjęć.
  8. Zaprezentowanie interesujących walorów turystycznych konkretnych regionów Polski i Włoch - organizacja wycieczki po Warmii i Mazurach w Polsce, regionie Asyżu we Włoszech.
  9. Integracja projektu i programu nauczania - połączenie projektu z istniejącym programem nauczania np. obróbka zdjęć, tworzenie stron internetowych, przygotowanie prezentacji multimedialnej (lekcje technologii informacyjnej), pojęcia i terminy gastronomiczne, przygotowanie posiłków, obsługa klientów (przedmioty zawodowe), korespondencja internetowa (lekcje języka polskiego i angielskiego).

W dniach 19 - 28 kwietnia gościć będziemy grupę 22 uczniów z 3 opiekunami z Asyżu.