Comenius
Projekt "Polsko - włoska podróż kulinarna"
Strona główna
O programie
O projekcie
Kronika
Galeria
O nas
Szkoła partnerska
Prezentacje
Kontakty
Sprawozdania uczniów


O programie

Program Comenius otrzymał nazwę na cześć żyjącego na przełomie XVI i XVII w. czeskiego pedagoga i filozofa, mieszkającego m.in. w Polsce w Lesznie - Jana Amosa Komeńskiego.


Program jest realizowany ze środków Unii Europejskiej.

Jest jednym z czterech programów większego programu Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie"

Cele programu:

  • wzmacnianie jakości i europejskiego wymiaru kształcenia nauczycieli;
  • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania szkołami;
  • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, a także zrozumienia ich wartości;
  • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
  • promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach, nauki języków obcych, zastosowań nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej.

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej instytucji edukacyjnych w Europie.
Szkoły realizujące projekt w ramach akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół mają okazję do: wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych, zdobycia nowych umiejętności, rozwoju zawodowego nauczycieli, wzmocnienia współpracy z rodzicami i społecznością lokalną, uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej. Dzięki zaangażowaniu w projekt, jego uczestnicy nabierają pewności siebie, doskonalą znajomość języków obcych, zdobywają ciekawe doświadczenia. Poprzez kontakty z instytucjami partnerskimi z innych krajów Europy - w praktyce uczą się tolerancji i zrozumienia dla innych kultur, zwyczajów, pomysłów na życie.