Comenius
Projekt "Polsko - włoska podróż kulinarna"
Strona główna
O programie
O projekcie
Kronika
Galeria
O nas
Szkoła partnerska
Prezentacje
Kontakty
Sprawozdania uczniów


O nas

Zespół Szkół nr 6 im M. Rataja w Ełku jest szkołą typowo zawodową składającą się z technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej. Nastolatkowie kształcą się w zakresie kierunków gastronomicznych i hotelarskich: kelner, kucharz, cukiernik hotelarz. Duża cześć społeczności szkolnej pochodzi z regionów, które są zagrożone "wykluczeniem społecznym" (regionów zagrożonych bezrobociem oraz tych, powstałych po PGR). W związku ze słabą jakością usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie nasza szkoła zastała przydzielona do programu "Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013". Jednym z elementów programu jest rozwój i modernizacja szkoły dokonana w ramach projektu "Budowa, Rozbudowa i Unowocześnianie Szkolnictwa Zawodowego Gastronomiczno-Hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych" (wartość projektu 13.119.175 zł, z czego 85% pochodzi z UE). W szkole znajduje się teraz 16 specjalnie zaprojektowanych pomieszczeń, wyposażonych w najnowocześniejsze gastronomiczne i hotelarskie urządzenia i sprzęt potrzebny do nauczania przedmiotów zawodowych. Wszystkie szkolne udogodnienia dostępne są dla osób niepełnosprawnych (znajdują się rampy, podjazdy, windy, dostosowane toalety). Ponadto, w szkole znajduje się obecnie 8 osób ze specjalnymi potrzebami. Nasza szkoła jest dostosowana do kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej w związku z tym, że brała udział w wyżej wymienionym projekcie. W rezultacie placówka posiada 20 pomieszczeń do zajęć hotelarskich. Szkoła włoska, Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l'Enogastronomia, l'Ospitalita Alberghiera e i Servizi Commerciali, została przypisana naszej szkole jako edukacyjny partner w ramach projektu "Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013". W 2010 odbyły sie wizyty studyjne dla nauczycieli. Obie szkoły zgodziły się, że aby doskonalić kompetencje uczniów będą ubiegać się o projekt partnerski. Wynikiem dalszej współpracy jest udział w projekcie "Model kształcenia z branży gastronomiczno-hotelarskiej - dostosowanie kwalifikacji w zakresie kształcenia modułowego". Poza tym nasza szkoła wzięła udział w projekcie "Szkolenia językowe dla nauczycieli języków obcych szkół gastronomiczno-hotelarskich szansą podniesienia kwalifikacji zawodowych" . Obecnie bierzemy udział w projekcie, którego celem jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów i doskonalenie procesu nauczania.Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału
w programie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół


1. Oksiutowicz Agnieszka - II TK
2. Tylenda Agnieszka - II TK
3. Chorąży Sylwia Małgorzata - II Tku
4. Jakubowicz Kamil - II Tku
5. Kolenda Paweł - II TG
6. Popowska Joanna - II TG
7. Dubowski Maciej - II TG
8. Krajewska Magdalena - II TG
9. Malinowska Marta - II Tag
10. Bieńkowska Ewa - II Tag
11. Supińska Aleksandra - II Tag
12. Drozdowska Emilia - III TG
13. Gibniewska Iwona - III TG
14. Borowska Patrycja - III TG
15. Majczyna Martyna - III TG
16. Wasilewska Edyta - III TG
17. Biedrzycka Monika - III TG
18. Maziukiewicz Piotr - III TG
19. Arciszewska Iwona - II TH
20. Rzepnicki Dominik - II TH
21. Markowska Angelika - III TH
22. Karbowska Karolina - II TH


Uczniowie na liście rezerwowej:

Tarnacka Daria - II TH, 17 pkt
Milewska Aleksandra - II TK, 9 pkt
Wolinowska Sylwia - II Tag, 15 pkt
Kisłowska Justyna - III Tg, 15 pkt

Lista opracowana przez: p. Ewę Sakowicz, p. Iwonę Siemieniewicz oraz wychowawców klas